De uurprijs  ligt op €5,00. Dit is exclusief de bemiddelingskosten.  De ouder betaalt bij ons per uur.

Er wordt niet gerekend met dagdelen, maar de ouder betaalt alleen de uren die voor de opvang zijn afgesproken.

Bijvoorbeeld: Wanneer u afspreekt met de gastouder dat uw kind van 9.00 tot 15.00 uur opvang nodig heeft, dan betaalt u als ouder 6 uur. (Sommige kinderopvangorganisaties rekenen met dagdelen van 5,5 uur en in dit voorbeeld zou dit dan 2 dagdelen zijn en zou u 11 uur betalen).Het uurtarief is bruto. Ouders kunnen van de belastingdienst een tegemoetkoming ontvangen voor de kosten van kinderopvang.
U ontvangt maandelijks achteraf een factuur op basis van de daadwerkelijk afgenomen uren.

Van de overheid kunt u kinderopvangtoeslag ontvangen. U zult dit zelf moeten aanvragen. Hoeveel toeslag u krijgt, hangt af van uw inkomen en van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. De offerte voor de kosten kinderopvang die handig is voor het aanvragen van de bijdrage ontvangt u van het gastouderbureau. 

 


 

 

 

 

 

..